top of page

DIT IS WAT WE DOEN

Top Team

IN HET KORT

Met Top Team bereiken we een efficiënte samenwerking binnen teams door de teamdynamiek een boost te geven. Het resultaat is een succesvoller team.

Aanpak

Together is better. Met 'Pit Stops' werken we aan een efficiëntere samenwerking binnen teams. Eerst maken we de balans op waarna we aan de slag gaan om het team op één lijn te krijgen.

Om een team optimaal te laten presteren is een transparante werkomgeving nodig waar mensen elkaar vertrouwen en waar je fouten mag maken. We maken onderwerpen bespreekbaar die anders in de waan en hectiek van de dag niet aan bod komen, zoals de teamcultuur, onderling vertrouwen, teamafspraken, onderlinge verwachtingen en het omgaan met vrijheden.

Top Team is een kwalitatieve pitstop met ex-olympiër Marko Koers waarin teams hun dagelijkse werkzaamheden loslaten en werken aan het herijken van de teamdynamiek. Door de verschillende oefeningen die we doen en de discussies die we voeren achterhalen we snel wat er speelt. Het team komt tot nieuwe inzichten en aan het einde van deze sessie wijzen alle neuzen weer in dezelfde richting.

bottom of page